Mạ Điện

NHŨ XANH ( EG )

thep-cuon-ma-dien-1.jpg

 

 

 

 

 NHŨ XANH DẠNG CUỘN

 

Mạ Điện ( nhũ xám )

IMG_1280-GA.jpg

 

Nội dung tin RSS