Mạ Kẽm

Thép Băng Mạ Kẽm ( GI )

GI-in-TRIPLE.jpg

 

 Mạ kẽm có 02 loại là không bông ( TRƠN ) và có BÔNG, chúng tôi chuyên cung cấp

 

 hàng trơn từ :

 

Nội dung tin RSS