Mạ Điện

Thép Băng Mạ Điện (GA, EG)

thep-bang-ma-dien-1.jpg

 

Chúng tôi cung cấp quy cách băng theo yêu cầu của Quý khách hàng :

 

Làm ống, dập các chi tiết bằng máy tự động, mạ màu, cửa cuốn, xà gồ...

 

Nội dung tin RSS