Thép cán nóng chính phẩm

thep-cuon-can-nong-2.jpg

 

Cán nóng dạng cuộn có quy cách :

 

-  Độ dày         :   02, 03, 05, 04, 06, 08, 10, 12.

 

-  Chiều rộng   :  1,250 - 1,600

 

-  Trọng lượng :  từ 10 - 32 tấn/cuộn.

Tin Thép Việt Nam