Tác động của việc đình chỉ công suất của US Steel đối với giá trong nước vẫn chưa rõ ràng

DANH-SACH-DATA-KHACH-HANG-0036604.jpg

Tác động của việc đình chỉ công suất của US Steel đối với giá trong nước vẫn chưa rõ ràng. US Steel nói với chính quyền địa phương rằng do ngừng hoạt động lò cao, tập đoàn này sẽ sa thải khoảng 200 nhân viên từ các nhà máy ở Michigan và Great Lakes trước ngày 30/ 9.

 

 

 

Điều này được hiểu rằng lò cao đã được bảo trì và ngừng hoạt động kể từ tháng 6, cùng với xu hướng thị trường trì trệ, công ty sẽ xem xét mở rộng đại tu sang ngừng hoạt động vô thời hạn.

 

Mặt khác, việc ngừng hoạt động lò cao của US Steel ở Nam Indiana cũng làm giảm công suất hàng tháng 200.000-225.000 tấn. Tuy nhiên, người mua cho rằng việc cắt giảm sản lượng sẽ không ảnh hưởng đến năng lực HRC trong thời điểm hiện tại. Những người tham gia thị trường tin rằng giá thị trường dường như ổn định dần, nhưng có thể có sự giảm giá nhất định.