Các nhà nhập khẩu HDG của EU hy vọng sẽ rõ ràng hơn về các biện pháp thuế quan của EU

DANH-SACH-DATA-KHACH-HANG-00319.jpg

Theo báo cáo, nhà nhập khẩu Châu Âu hiện đang xử lý các thủ tục thông quan đối với các sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) được phân loại là 4B theo biện pháp tự vệ Châu Âu, trong khi họ chờ đợi các vấn đề về thuế quan trở nên rõ ràng hơn.

 

 

Tuần trước, những sản phẩm đó đã tiến hành hạn ngạch nhập khẩu mới nhất và đạt được hạn ngạch trong vòng một ngày.

 

Một số người tham gia thị trường giải thích rằng các nguồn nguyên liệu đã được hoàn thành thủ tục hải quan gần 530.000 tấn tại cảng Châu Âu, con số này nhiều hơn hạn ngạch có sẵn 200.000 tấn. Vì vậy, thương nhân ước tính phải trả mức thuế 6.25% với khoảng 30-50 Euro/ tấn.

 

Ngoài ra, Ủy ban Châu Âu có thể yêu cầu các cảng hoãn thuế, bởi vì họ cần kiểm tra xem tất cả các sản phẩm nhập khẩu có đáp ứng yêu cầu phân loại của 4B hay không. Họ cũng có thể giải quyết vấn đề bằng cách tăng hạn ngạch nhập khẩu.