Công suất sản xuất của Mỹ ở mức cao nhất trong 3 tuần liên tiếp kể từ 2008

Doanh-nghiep-viet-063018463.jpg

Công suất sản xuất của Mỹ ở mức cao nhất trong 3 tuần liên tiếp kể từ 2008

 

Tỷ lệ sử dụng công suất sản xuất thép thô hàng tuần của Mỹ là 81% trong tuần trước - tuần thứ ba liên tiếp ở mức trên 80%, một kỳ tích kể từ tháng 9 năm 2008, theo số liệu của Viện sắt thép Mỹ AISI.

Các nhà máy của Mỹ đã sản xuất 1,90 triệu thép trong tuần kết thúc vào ngày 27/10, tăng 1,2% so với tuần trước đó. Tỷ lệ sử dụng 81% đánh dấu mức cao nhất hàng tuần kể từ năm 2012.

Sản lượng của tuần trước tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước khi công suất sử dụng đạt 73,2% và sản lượng đạt 1,71 triệu tấn ngắn.

Sản lượng cho đến nay theo AISI tính toán là 78 ​​triệu tấn với tỷ lệ sử dụng công suất là 77,7%. Con số này tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái khi tỷ lệ sử dụng công suất là 74,3% cho 74,2 triệu tấn sản lượng.

Theo khu vực, sản lượng của tuần trước đạt 217.000 tấn ở vùng Đông Bắc; 698.000 tấn trong khu vực Great Lakes; 202.000 tấn ở miền Trung Tây; 697.000 tấn ở khu vực phía Nam và 84.000 tấn ở khu vực phía Tây.

Khối lượng sản xuất thép thô hàng tuần do AISI công bố là được ước tính. Các số liệu được tổng hợp từ dữ liệu sản xuất hàng tuần do 50% các nhà sản xuất trong nước kết hợp với dữ liệu tháng của 50% nhà sản xuất còn lại.