Sản lượng thép thô Nhật Bản sụt giảm trong tháng 11

Doanh nghiep viet 0274.jpg

Theo các thống kê của Liên bang sắt thép Nhật (JISF), sản lượng thép thô tháng 11 đạt tổng cộng 8.7 triệu tấn, giảm 3% so với tháng 10 nhưng tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

 

 

Trong 11 tháng đầu năm, sản lượng thép thô Nhật đạt tổng cộng 95.9 triệu tấn, giảm 1% so với năm ngoái.

 

Trong khi đó, sản lượng gang thỏi Nhật tháng 11 này đạt 6.4 triệu tấn, giảm 2.2% so với tháng trước nhưng tăng 0.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

 

Từ tháng 1-tháng 11/2017, sản lượng gang thỏi đạt 71.8 triệu tấn, giảm 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Trong khi đó, Bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản thông báo rằng nhu cầu tiêu thụ trong Q1 năm tới dự báo tiếp tục tăng.

 

Trong 3 tháng đầu năm tới, tiêu thụ thép đặc biệt Nhật Bản dự báo đạt 1.1301 triệu tấn, tăng 0.9% so với Qúy 4 này, tăng 0.5% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi khối lượng xuất khẩu dự báo đạt 547.700 tấn, tăng 4.4% so với Qúy 4 này, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.